เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ 8.00 - 19.00 หยุดทุกวันอาทิตย์
แฟกซ์ 038 056 613 โทรศัพท์ 086 845 4516
เลขที่ 57/1-2 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

อัตราค่าถ่ายเอกสาร

 
ลำดับ ขนาดกระดาษ จำนวนแผ่น ราคา / แผ่น
1 A4 1 - 99 แผ่น 50 สต.
2 A4 100 แผ่นขึ้นไป 45 สต.
3 A4 1,000 แผ่นขึ้นไป 40 สต.
4 A4 10,000 แผ่นขึ้นไป 35 สต.
5 F14 - 1.00 บาท
6 B4 - 1.50 บาท
7 A3 - 2.00 บาท

 

*** หมายเหตุ ***
- ถ่ายหนังสือหน้าละ 50 สต.
- ถ่ายบัตรทะเบียนบ้าน (หน้า - หลัง) ใบละ 1 บาท
- เศษ 50 สต. ปัดเป็น 1 บาท
- ย่อเอกสารคิดราคาเท่ากับต้นฉบับ