เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ 8.00 - 19.00 หยุดทุกวันอาทิตย์
แฟกซ์ 038 056 613 โทรศัพท์ 086 845 4516
เลขที่ 57/1-2 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

อัตราค่าถ่ายแบบ

 

 
ถ่ายกระดาษขาว A0 A1 A2
1 - 9 แผ่น 60 35 20
10 - 99 แผ่น 50 30 17
100 แผ่นขึ้นไป 40 25 15

 

 

 
ถ่ายกระดาษไข A0 A1 A2
1 - 9 แผ่น 90 50 40
10 - 99 แผ่น 80 45 35
100 แผ่นขึ้นไป 70 40 30

 

 

 
SCAN A0 A1 A2
1 - 9 แผ่น 50 40 30
10 - 99 แผ่น 40 30 20
100 แผ่นขึ้นไป 30 20 15