เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ 8.00 - 19.00 หยุดทุกวันอาทิตย์
แฟกซ์ 038 056 613 โทรศัพท์ 086 845 4516
เลขที่ 57/1-2 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

ราคาปริ้นงาน 

 

 (Laser) เลเซอร์ขาวดำ A4 แผ่นละ 1 บาท

 (Laser) เลเซอร์ขาวดำ A3 แผ่นละ 5 บาท

 

 (Laser) เลเซอร์สี A4 แผ่นละ 2 - 10 บาท

 (Laser) เลเซอร์สี A3 แผ่นละ 30 บาท