เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ 8.00 - 19.00 หยุดทุกวันอาทิตย์
แฟกซ์ 038 056 613 โทรศัพท์ 086 845 4516
เลขที่ 57/1-2 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

อัตราค่าส่งแฟกซ์

 

 

 กรุงเทพ - ต่างจังหวัด (ยกเว้นชลบุรี) แผ่นแรก 15 บาท แผ่นต่อไป 10 บาท

ชลบุรีแผ่นละ 10 บาท