เปิดบริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ และวันเสาร์ 8.00 - 19.00 หยุดทุกวันอาทิตย์
แฟกซ์ 038 056 613 โทรศัพท์ 086 845 4516
เลขที่ 57/1-2 ถนนเนตรดี ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130

อัตราการเข้าเล่มต่างๆ

 

ค่าเข้าเล่มไม่รวมปก สันเทป สันเกลียว กระดูกงู สันกาว
0.5 ซ.ม. 10 15 10 50
1 ซ.ม. 10 20 15 50
1.5 ซ.ม. 15 25 20 50
2 ซ.ม. 15 30 55 50
3 ซ.ม. 20 35 30 50
4 ซ.ม. 25 40 35 50
5 ซ.ม. 30 45 40 60
5 ซ.ม. ขึ้นไป 40 50 45 70อัตราค่าบริการปกแข็งวิทยานิพนธ์

ปกแข็งแบบพิมพ์ทอง (ไม่บุ๋ม)
แบบด่วน 1 วัน เล่มละ 300 บาท
แบบปกติ 3-7 วัน เล่มแรก 250 บาท เล่มต่อไป 150 บาท
ปกแข็งแบบเลเซอร์ (บุ๋ม)
แบบด่วน 1 วัน เล่มละ 500 บาท
แบบด่วน 2 วัน เล่มละ 400 บาท
แบบปกติ 3-7 วัน เล่มแรก 300 บาท เล่มต่อไป 250 บาท
 
***สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ไฟล์หน้าปกขอเป็นไฟล์ WORD (ใช้อ้างอิงเมื่อผิดพลาด)
2. แบบหน้าปก แบบสันปก (ถ้ามี)
3. สีของเล่ม จำนวนที่สั่งทำ
4. เบอร์โทรติดต่อกลับ